Zebur

Zebur Nedir Hakkında Kısa Bilgi,İbrani dilindeki aslı manzumdur Mezamir-i Davud da (Davud’un Mezmurları) denir. Tektanrıcı dinler döneminin ilk kitaplarından biri olan Zebur, doğruluktan şaşan, ahlâk kurallarını tanımayan, kötülüğe, günaha dalan yahudi kavmine Allah yolunu göstermek için indirildi.

İslâm dininin ana kitabı olan Kur’ana göre Zebur, sonradan değiştirildi. Tanrı tarafından gönderildiği gibi saklanmadı.

Bütün dünya dillerine çevrilen Zebur’un içinde yer alan din konuları sonradan şairler, ressamlar ve heykeltıraşlar tarafından işlendi, birçok eserin ortaya konulmasına yol açtı. Zebur’da geçen bazı olaylar değişik nitelikte Kur’an da da yer aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir