Zekai Apaydın Kimdir,Hayatı 

Zekai Apaydın Kimdir,Türk siyaset adamı ve Türkiye cumhuriyetinin ilk Tarım bakanı. (Graveşka, Bosna 1877-İstanbul 1947).

Zekai Apaydın Hayatı 

1903’te Mülkiye mektebinden mezun oldu.

Osmanlı devleti sınırları içindeki çeşitli il ve ilçelerde idari görevlerde bulundu.

Kurtuluş savaşının başında Mersin mutasarrıfı iken Türkiye Büyük Millet meclisinin birinci döneminde Adana milletvekilliğine seçildi.

Zekai Apaydın  Kimdir
Zekai Apaydın,Türk siyaset adamı ve Türkiye cumhuriyetinin ilk Tarım bakanı. (Graveşka, Bosna 1877-İstanbul 1947).

Bu dönem içinde Eskişehir İstiklâl mahkemesi üyeliği, Hariciye vekili Bekir Sami Bey başkanlığındaki heyetin içinde Londra konferansında Türkiye Büyük Millet meclisi hükümeti murahhaslığı, Lozan barış konferansında murahhas heyeti müşavirliği yaptı.

1923 Seçimlerinde Aydın milletvekilliğine seçildi.

6 Mart 1924’te kurulan İnönü hükümetinde Tarım bakanlığına getirildi.

Londra elçiliğine tayini üzerine 30 ağustos 1924’te bu görevden istifa etti.

Bir yıl sonra Moskova büyükelçiliğine tayin edildi (1925-1927).

Türkiye, Büyük Millet meclisinin üçüncü dönemi için yapılan seçimlerde Diyarbakır milletvekilliğine seçildi dördüncü ve beşinci dönemlerde de aynı ilden milletvekili oldu.

Bu süre içinde önce Nafıa vekilliği (1930), sonra Millî Müdafa vekilliği yaptı (1930-1935).

İkinci defa Moskova büyükelçiliğine tayini üzerine milletvekilliğinden ayrıldı.

1939 Yılına kadar bu görevde kaldı, sonra kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

İdari Teşkilât ve Islahat Hakkında Tenktfaat ve Mütalaat (1906) ve H. Lâufenbourger’den çevirdiği İktisadi Sahada Devlet Müdahalesi adlı iki kitabı yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın