Zekeriyazade Yahya Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Zekeriyazade Yahya Efendi Kimdir,Türk şeyhülislâmı (? 1561-İstanbul 1644).

Zekeriyazade Yahya Efendi Hayatı

Murad III devri şeyhülislâmlarından Zekeriya Efendinin (öl. 1593) oğlu, önce babasından, sonra Abdülcebbarzade Mehmed Efendiden ders gördü ve şeyhülislâm Malûlzade Seyit Mehmed Efendiden mülâzemet aldı (1580).

Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı.

Halep, Şam, Mısır, Edirne ve İstanbul (1604) kadılıklarında bulundu.

Anadolu ve Rumeli kazaskerliğine getirildi (1605).

1606’da azledildi; sonra iki defa daha aynı görevde bulundu (1617).

Osman II’nin öldürülmesi olayında görevinden feragat eden Esat Efendinin yerine şeyhülislâm oldu (1622).

Sadrazam Kemankeş Ali Faşa ile arası açıldı, azledildi (1623).

Daha sonra iki defa aynı göreve getirildi (1625-1632, 1634).

Murad IV’ün Revan ve Bağdat seferlerine katıldı.

Eserleri: Muhsin Kayserî’nin Ferdiz Manzumesine Şerh, Kaside-i Bürde’ye tahmis, Nigâristan tercümesi ve Osman II olayı tarihçesi.

Bir cevap yazın