Zeki Dede

Zeki Dede Öğrenimini doğduğu yerde yaptı; Babızemin camii imamlığmda bulundu; şer’i mahkeme kâtipliği yaptı. Tasavvufla ilgilenerek, Bursa mevlevihanesi şeyhi Mehmed Dedeye kapılandı ve derviş oldu. İstanbul’a geldi; hattatlık yaparak geçimini sağladı. Fetvahaneye talik yazı hocası oldu. Ayrıca sadrazam Yusuf kâmil paşa konağında Mevlânâ’nın Mesnevi’sini okuttu ve paşanın istediği kitapları yazdı.

1874’te Üsküdar mevlevihanesi şeyhliğine tayin edildi. Talik yazıda ustaydı. Bayburtlu Zihni’nin Hikâye-i Garibe adlı eserini ince talik ile yazdı. Ayrıca kitabe yazılarıyla de tanındı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir