Zerdüştlük Dini Nedir,Kısaca

Zerdüştlük dini nedir kısaca,M.Ö. VII. yüzyılda Zerdüşt’ün kurduğu Tek tanrılı dinlerinden biri.M.ö. VII. yy.da ortaya çıktığı, Zerdüşt tarafından düzenlendiği ileri sürülen Zerdüşt’çülük, daha çok Medler, Parthlar ve Baktrianlar tarafından benimsendi ve geliştirildi.

Zerdüştlük Dini ile ilgili bilgiler

İran ve çevresinde yaşayan halkların bağlandığı en eski dinlerden biridir. Akamanışlar zamanında, aşağı yukarı, bütün iranlılarca benimsenen Zerdüştçülük İslâm dininin İran’da yayılmaya başladığı çağa, Sasaniler dönemine kadar sürdü.

Bazı tarihçiler, Zerdüştçülüğün Sasanilerin yıkılışı ile ortadan kalktığını (652) ileri sürerler. Ancak bu görüş doğru değildir.

Zerdüşt’çülük, islâm dininin İran’da yayıldığı, tutunduğu çağlarda bile halk tarafından büsbütün bırakılmadı.

Zerdüştçülükte iki temel ilke vardır: iyilikle Kötülük. İyilik aydınlığı, kötülük karanlığı gösterir, iyiliği yayan Ahuramazda’nın karşısında kötülüğü geliştiren Ahriman (Ehrimen) vardır.

İnsan ruhu bu iki gücün, iyilikle kötülüğün çatışma, savaşına alanıdır. Hangi taraf üstün gelirse insan o tarafa yönelir.

Ahuramazda üstün gelirse insan iyi olur, iyilik eder. Ahriman üstün gelirse insan kötü olur, kötülük eder. İnsan bütün hayatı boyunca iki karşıt gücün savaşını sürdürür.

Zerdüştçülükte ölü gömme geleneği yoktur. Birçok kötülüklere bulaşan insan gövdesinin toprağı kirletmesinden kaçınılır.

Bu yüzden ölüler, kutsal sayılan akbabaların yemesi için «sükûn tepesi» denen yüksek dağ doruklarına bırakılır. Bu inanç, Zerdüştçülüğe daha eski dinlerden geçti.

Zerdüştçülük inançlarının kalıntıları İran edebiyatında, özellikle Firdevsî’nin Şehname’sinde açıkça görülür.

İranlıların bir kadın adı olarak kullandıkları Hürmüz sözü de Ahuramazda adının değişmesi sonucu doğmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir