Zevil Erham Nedir,Kimlerdir

Zevil Erham Nedir,Ne Demek,Mirasta asabe ve belirli hisse sahibi (ashab-i feraiz) olmadıkları halde, bunlar bulunmadığında mirastan pay alan kimselere verilen ad. Zevil-erham, asabe mirasçılardan değildir. Dört sınıfa ayrılır:

Zevil Erham Kimlerdir

1. kızların oğulları ve kızlarıyla oğlun kızının kızları ve oğulları.

2. nesebi gayrı sahih dedeler, nineler.

3. kızkardeşlerin kız ve erkek çocukları, oğlan kardeşlerin kızlarıyla bunların oğul ve kızları ve bunların çocuklan v.d. ve ana bir kardeşlerinin erkek ve kız çocuklarıyla bunların çocukları v.b..

4. hala, ana bir amca, dayı, teyze, asabeden olmayan dede ve nine çocukları ve bunların kardeşleriyle onların kız ve erkek çocuklan v.b. Zevil-erham mirasçılık, Malikilerde mirasçı olarak kabul edilmediği halde Hanefîler, bunların beytülmalden önde yer aldığını kabul ederler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir