Zeyd bin Ali Zeynel Abidin

Zeyd bin Ali Zeynel Abidin (695-740),Zeydiyye mezhebinin kurucusu.Ali bin Ebi Talib soyundandır. Hüseyin’in Kerbelâ’da öldürülmesinden sonra Emeviler ile Ali evlâdı arasındaki düşmanlıklar şiddetlendi.

Aleviler, Emevileri halifelikten uzaklaştırmak için gizlice hazırlanarak Zeyd bin Ali’nin çevresinde toplanmaya başladılar.

Kûfe’de bir yıl kadar devam eden hazırlıklardan sonra Zeyd’i halife ilân ettiler. Bunun üzerine emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik, Basra valisi Yusuf bin Ömer el-Sakafî’yi isyanın bastırılmasıyla görevlendirdi.

Yusuf harekete geçtiği zaman önceden Zeyd’e biat edenlerin büyük bir kısmı Zeyd’den ayrıldı; Zeyd’in çevresinde birkaç yüz kişi kaldı. Birkaç gün süren savaşta, sayıları az olan Aleviler büyük kayıplar verdiler. Zeyd ağır yaralandı ve savaş alanında öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir