Zeydiler Kimdir?

Zeydiler Kimdir,Halifeliğin Zeyd bin Zeynelabidin’e ve soyundan gelenlere ait olduğunu söyleyen Şiî-Zeydiyye fırkası mensuplarına verilen ad.IX. yy.da abbasi halifelerinin siyasi otoriteleri zayıflayınca ülkenin çeşitli bölgelerinde isyanlar çıktı ve yeni devletler kuruldu.

Ali evlâdından Hasan bin Zeyd 864’te Taberistan’da isyan ederek şiîleri çevresine topladı ve Zeydiler hanedamnı kurdu.

Bağımsızlığını ilân eden Hasan, Rey’i ele geçirdi; fakat kısa bir süre sonra yenilgiye uğrayarak Deylem’e çekildi; 870’te tekrar harekete geçti. Rey, Curcan ve Kumis’i ele geçirdi; fakat başarısı sürekli olmadı. 875’te Taberistan’ı tekrar aldı ve ölümüne kadar (884) bu bölgedeki hâkimiyetini sürdürdü.

Zeydilerin hâkimiyet kurdukları ikinci bölge Yemen’dir. Yahya bin el-Hüseyn X. yy.ın başlarında Sade şehrinde faaliyete geçti ve kısa sürede etki alanını genişletti. XII. yy.dan itbaren Yemen Zeydileri sınırlarını genişletmeye başladılar.

Osmanlı devletinin Mısır’ı ele geçirdiği sıralarda Zeydi imamı Mutahhar nüfuzunu Tihame’ye kadar genişletti; sonunda osmanlı hâkimiyetine girmek zorunda kaldı.

Zeydi imamları, Osmanlı imparatorluğuna karşı isyanlar çıkardılar. XIX. yy. sonlarına doğru Osmanlı devletinin zayıflaması üzerine Zeydiler daha etkili oldular ve Yemen’in osmanlı hâkimiyetinden çıkmasında rol oynadılar.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir