Zeyrek Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

Zeyrek Mehmed Efendi Türk bilgini (öl. Bursa 1506).

Medrese öğrenimi gördü. Çağının bilginlerinden Hızırşah Efendiden icazet aldı. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Bursa’da müftülük yaptı.

İstanbul’un Vefa semtinde zeyrek caddesine adı verilen Mehmed Efendi, çağının ünlü bilgini Hocazade ile bazı bilimsel tartışmalara girişti.

Mehmed Efendinin, Hacı Bayram Veli’nin izinden yürüdüğü, onun düşüncelerini benimsediği bazı kaynaklarda yazılıdır.

Mehmed Efendinin bazı önemli risaleleri vardır.

Bir cevap yazın