Ziggurat Tapınağı,Özellikleri | Tarihi Yapılar |

Ziggurat Tapınağı Hakkında Kısa Bilgi,Mezopotamya topluluklarınca yapılan, genellikle kare kesitli, tabandan tepeye doğru basamak biçiminde yapılmış üstçü açık kule biçiminde tapınak.

Ziggurat Tapınağının Özellikleri

Ziggurat’lar üstüne bilgilerimiz arkeolojik kazılara, Herodotos, Strabon, Sicilyalı Diodoros gibi eski yakarlara ve Nuh torunları tarafından Babil kulesinin yapılışını anlatan Tekvin’e (XI. 19) dayanır.

Babil kulesinin Babil zigguratı olduğu kabul edilmektedir.

1899-1917 Arasında yapılan alman kazılarında, Asurluların ve M.ö. I.binde Perslerin arka arkaya yakıp yıkmaları yüzünden kulenin sadece yeri bulunabildi.

Kule tanrı Marduk’un tapınağına bağlıydı.

İsmi (Etemtnanki eyerin ve göğün temeli), ölçüleri çivi yazısı metinleri sayesinde bilinir.

Temeli, kenarlan 90 metre olan bir kare şeklindeydi.

Kulenin yüksekliği de 90 m idi.

Üst üste oturtulmuş, yükseldikçe küçülen 7 taraçadan meydana geliyordu, üst taraçada bir tapınak vardı.

Kulenin biçimi üstüne birçok tahmin ileri sürülmüştür; fakat ancak Ur kazıları sayesinde zigguratın hiç değilse iç kısmı üstüne doğru bilgiler edinilmiştir.

Woolley, III. Ur sülâlesi devrinin sonunda yapılmış (III. binin sonu) içi kerpiç, dışı pişmiş tuğladan büyük bir blok ortaya çıkardı.

Cepheye dik bir merdiven ve iki yan merdiven, sahanlıksız olarak ikinci kata kadar çıkıyordu.

Dicle ve Fırat havzasının her önemli şehrinde bir Ziggurat tapınağı vardı.

En önemli kalıntılar Akarkuf (Dur Kurigalzu) ve Birs Nimrud’dadır (Borsippa).

Kazılarda, Uruk, Nippur, Asur, Kursibtd, Nimrud, Mali zigguratlau da ortaya çıkarıldı.

İran’da (M. ö. XIII. yy.). Çoğa Zanbil’deki Elam zigguratı en iyi korunmuş olanlardan biridir: bu beş katlı zigguratın Mezopotamya kulelerinden farklı bir amaçla yapıldığı sanılır.

Katlı Mezopotamya kulesi, Mısır piramidi gibi bir mezar anıtı ve Sicilyalı Dlodoros’un sandığı gibi bir rasathane değil, insanlarla tanrı arasında bağ kurmaya yarayan yüksek bir yapıydı.

Bir cevap yazın