Zımni İrade Beyanı Nedir,Çeşitleri

Zımni irade beyanı nedir,kapalı irade açıklaması. bir kısım fiil ve hareketlerle bir şeye razı olma durumu.Zımni irade beyanı’nın türleri şunlardır:

İrade Beyanı Çeşitleri

1. iradeyi gösteren hareketler (factum conculdens). Burada, kişinin dış dünyaya yansıyan fiili bütün durum ve şartları göz önünde bulundurulur ve buna göre bir irade beyanının bulunup bulunmadığı sonucuna varılır.

2. irade faaliyeti veya irade etkinliği. Burada bir kimse, belirli bir harekette bulunur; fakat bu hareketi, bir iradeyi beyan etmek amacına yönelmiş değildir. Ancak, hukuk yine durum ve şartları değerlendirerek, onun bir beyanda bulunduğu sonucuna varır.

Meselâ bir kimse, ısmarlamamış olduğu bir kitabın kendisine gönderilmesi durumunda, o kitabın sayfalarını açarsa, kabul iradesini gerçekleştirmiş olur, başka bir deyişle, onun hareketi, beyana değil. doğrudan doğruya iradenin gerçekleşmesine yönelmiştir.

3. susma. Bu bakımdan ana kural, susan kimsenin irade beyanında bulunmuş sayılmamasıdır. Ancak istisna olan durumlarda, susma bir zımni irade beyanı sayılır: Susmanın zımniî irade beyanı sayılabilmesi için şu şartlar aranır.

a) susan kişinin, dürüstlük kuralı gereğince, olumlu bir davranışta bulunma yükümlülüğünün olması.

b) bu susmasının zımni irade beyanı sayılmasına yol açacak olguları bilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir