Zina Suçu | Genel Hukuk Bilgisi |

Zina Suçu Nedir,Medeni hukuk yönünden bir boşanma sebebidir. Ceza hukuku zinayı bir suç olarak kabul eder. Medeni kanuna göre zinanın boşanma sebebi olması için gerçekleşmesi aranan şartlar şunlardır:

1. evli olmak. Evlilik devam ettiği sürece işlerin fiilen veya hâkim kararıyla ayrı yaşamaları halinde de üçüncü kişiyle cinsi münasebette bulunma zinanın varlığı için yeterlidir.

2. üçüncü kişiyle cinsi münasebette bulunmak. Cinsi münasebet, karşı cinsten biriyle fiilen gerçekleşmelidir. Cinsi yönden sapık ilişki kurmak, zina sayılmaz. Bu durumda haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayanılarak dava açılabilir. Fiilen cinsi münasebete ulaşmayan cinsi ilişki de zina sayılmaz.

3. kusurlu olmak. Burada kusur üçüncü kişiyle rıza ile cinsi münasebette bulunmaktır. Zorla cinsi münasebette bulunma zinayı gerçekleştirmez. Aynı şekilde, gayri mümeyyiz olan bir kimsenin de eşinden başkasıyla cinsi münasebette bulunması durumunda da zina yoktur; çünkü bu iki durumda da cinsi münasebet, rıza dışı oluşur.

Bu şartlar gerçekleşince, diğer eşin zina sebebiyle dava açma hakkı vardır. Zina, mutlak boşanma sebeplerindendir. Fiil ispat edilince hâkim boşanmaya karar vermek zorundadır. Ayrıca zina sebebiyle velilik birliğinin temelden çöküp çökmediğini araştırarak ve takdir hakkını kullanarak karar veremez.

Zina fiilini, boşanma davasını açan kimse ispat etmek zorundadır. Zina davasının belirli süreler içinde açılması gerekir. Bu yönden iki süre söz konusudur.

1. zina fiilini öğrenmeden itibaren altı ay.

2. zinanın meydana gelmesinden itibaren beş yıl. Bu süreler içinde dava açmayan kimse, bu hakkını kaybeder. Dava açma hakkı olan kimse, eşini affedebilir. Af açık bir beyanla olabileceği gibi zımnen de olabilir.

Eşinin zina yaptığını öğrenmesine rağmen, bu fiil hiç olmamış gibi eski hayatına devam eden diğer eş, zımnen affetmiş sayılır. Eşin zina yapmasına önceden rıza göstermek de, af kavramına girebilir.

Medeni hukuk, zina yönünden kadın ve erkeği eşit tutmuştur.Oysa Ceza kanununda durum farklıdır. Ceza kanunu, zina yönünden kadın aleyhine bir eşitsizlik getirmiştir. Ceza kanununa göre, erkeğin zina suçunu işlemiş sayılması için karısından başka bir kadınla karı koca gibi yaşaması gerekir.

Karı koca hayatı şeklinde gerçekleşmeyen cinsi ilişki veya ilişkiler erkek yönünden Ceza kanununa göre zina sayılmaz. Kadın yönünden bir defalık evlilik dışı ilişki bile zina suçunun oluşması için yeterlidir.Kadının veya erkeğin evli olduğunu bilerek onunla ilişki kuran kimse hakkında da ayrı ceza verilir. Davaya asliye ceza mahkemesi bakar.

Zina Suçu Eski Hukuk

Rızası olmadan zina eden erkeğe mezniyun bih, kadına da mezniye denir. irade ve rıza olmadan veya yanılma sonucu işlenen zinaya tazir cezası verilir.

İslâm ülkelerinde herhangi bir müslümanla irade ve istekle yapılan zinaya da, had cezası uygulanır. Evli müslümanlarda bilerek zinanın cezası recmdir.

Bir cevap yazın