Zincire Vurulmuş Prometheus,Kısa Özeti

Zincire Vurulmuş Prometheus,Eshilos (mö 525?-456) tarafından yazılan oyun.

Zincire Vurulmuş Prometheus Kısa Özeti

Hephaistos, Kuvvet ile Şiddet’in yardımıyla Prometheus’u kayaya çiviler. Yalnız kalan Titan, tanrıların haksızlığından yakınır.

Önce deniz perileri (bunlar koroyu meydana getirir), sonra kanatlı arslan üzerinde Okeanos, arkasından da inek kılığına girmiş İo ile sığır sineği gelirler.

Bütün bu kişiler sıra ile Titan’ı avutmaya ve tanrılar tanrısının gücü karşısında boyun eğdirmeye çalışırlar.

İleriyi gören ve düşmanın yenileceğini söyleyen Prometheus, gururundan fedakârlık etmez. Zeus’un gönderdiği Hermes, Titan’ın sırrını elde etmeye çalışırsa da başaramaz. Sonunda fırtına kopar, Prometheus kayalar altında kalır.

Bu güçlü lirik eserde şair, Hesiodos’un efsanesini yenileyerek, Titan’ı tanrı gücüne karşı koyan, bir gün kurtarılacağından,emin olan bir âsi olarak gösterir.

Gerçekten de, Zincire Vu ulmuş Prometheus bir üçlemenin ilk bölümüdür (öbür bölümleri: Kurtarılmış Prometneus, Ateş Taşıyan Prometheus).

Bir cevap yazın