Ziyariler

Ziyariler İran’da hüküm süren Müslüman hanedan Samanoğullarının Taberistan’da düzeni sağlayamamasından yararlanan Merdavic bin Ziyar, bağımsızlığını ilân etti (928).

Merdavic kısa sürede Cürcan, Isfahan ve Hemedan’ı işgal ederek ülkesini Irak sınırına kadar genişletti. Onun ölümü üzerine tahta geçen (935) kardeşi Veşmgir yeniden Samanoğullarına bağlandı.

Bu dönemde Büveyhiler Bağdat’ı ele geçirerek (954) Ziyariler’in etki alanına doğru genişlemeye başladılar ve Ziyarilerin elinde Taberistan ve Cürcan kaldı. Onun yerine geçen Kabus bin Veşmgir, Büveyhiler tarafından ülkesinden sürüldü (991) ve ancak 18 yıl sonra geri dönebildi.

Kabus, Gilân ve eski vilâyetlerini tekrar ele geçirdiyse de kısa bir süre sonra askerleri tarafından öldürüldü (1012).

Kabus’un yerine geçen oğlu Minuçehr, Gazneli Sultan Mahmud’un hâkimiyetini tanımak zorunda kaldı. Siyasi ve askeri kudretleri kalmayan Ziyarîler varlıklarını 1077’ye kadar sürdürdüler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir