Zübeyr bin Avvam Kimdir,Hayatı | Sahabe Biyografileri |

Zübeyr bin avvam hakkında kısa bilgi,Zübeyr bin Avvam Kimdir,Sahabelerlerden.

Hz. Muhammed’in halasının oğlu Anne tarafından Hz. Muhammed’e, baba tarafından ise Hatice’ye akraba oluyordu.

Zübeyr bin Avvam Hayatı

On beş yaşındayken, İslamiyeti kabul etti (ilk müslümanların beşincisidir).

Habeşistan’a hicret edenler arasında yer aldı.

Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinde yanındaydı.

Bedir, Uhud, Hendek, Hayber savaşlarına katıldı.

Mekke’nin fethinde yararlık gösterdi.

Halife Ömer kendisinden sonra kimin halife olacağını tayin için seçtiği altı kişiden biriydi.

Halife Osman’ın öldürülmesinden sonra halife olan Ali’ye karşı harekete geçen Talha ve Ayşe’nin tarafını tuttu.

Cemel vakasında faal rol oynadı ve bu savaş sırasında öldürüldü.

Zengin bir kimseydi; bütün servetini İslamiyet uğrunda harcamıştı.

Bir cevap yazın