Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Abaza Kesimi Nedir | Osmanlı Tarihi |

Abaza Kesimi Nedir,Ünlü osmanlı veziri Abaza Mehmed Paşanın (öl. 1634) osmanlı erkek giyimine getirdiği yeni bir tarz.

Giyimine meraklı ve yakışıklı bir adam olan Abaza Paşa, kaftanlarında, kavuk ve sarıklarında zevkli değişiklikler yapar, başta Padişah Murad IV olmak üzere bu değişiklikler halk tarafından benimsenerek moda olurdu.

Abaza kesimi kaftan, abaza kavuk, abaza biçimi sarık giyenler, atlarını da Abaza Paşa gibi süsler ve bu takımlara abazı tarzı raht denirdi.

Abaza Mehmet Paşa’nın  giyim tarzını zamanın padişahı Dördüncü Murat pek beğendiğinden o da bu modaya göre giyinirdi; hatta sonra katlettirdiği bu paşa ile bir zamanlar arası çok iyi olduğundan ikisi eş giyinirlerdi.

Padişahın bu tarza iltifatı halkın da rağbetini celbetmişti.

Bir yanıt yazın