Abazalar,Abaza Halkı,Abazalar,Kimdir

Abazalar,Abaza Halkı,Abazalar,Kimdir,Kafkasya’nın batı kesiminde ve Karadeniz kıyılarında yaşayan ve Abhazların atası olan bir topluluk Eskiçağda Abazalara Abaskoi ya da Abasgi adı verilmekteydi.

Rusların 1864’te. Kafkasya’yı işgalin’den sonra bunların büyük bir kısmı Türkiye’ye göç etti.

Bugün Kuzey Kafkasya’da dağınık olarak 10 000 kadar abaza (müslüman abhaz) yalamaktadır. Ana dilleri Abhazcadır. Fakat Abhazcanın dört şivesinden biri olan ve bizde Abaza dili diye adlandırılan şiveyi konuşurlar.

Bu şive bugün merkezleri Subinov olmak üzere Kuban nehrinin kaynaklarına yakın bîr bölgede, asıl Abhazistan’dan ayrılmış Kabartaylara ve Türk Karaçaylara komşu olmuş 10 000 kişi tarafından konuşulmaktadır.

Esas olarak abhaz alfabesini kullanırlarsa da bazı sesler İçin kabartay alfafesınden faydalanmışlardır. Ayrıca abaza şivesinde, Kabartaycadan alınmış birçok kelime de bulunmaktadır.

Bir cevap yazın