Abbas Ağa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abbas Ağa Kimdir,Dârüssaade ağası (? -Mısır-1671).

Abbas Ağa Hayatı

Hatice Turhan Sultan’ın dairesinden yetişti.

1668’de ölen Mustafa Ağanın yerine dârüssaade ağası oldu.

1671 e kadar bu vazifede kaldı.

Emekli olarak gönderildiği Mısır’da öldü.

Abbas Ağa Kimdir
Abbas Ağa,Dârüssaade ağası (? -Mısır-1671).

Mezarı İmâm-ı Şâfiî türbesi yakınındadır.

Abbas Ağanın, Diyarbakır (bugün Tunceli) iline bağlı

Çemişkezek kazasının Inesur köyünde, bir camii ve bir muallimhanesi, İstanbul’da Beşiktaş’ta bir camii, yanında konağı, çeşmesi ve

mahallesiyle sonradan park haline getirilen yer;Nevbethane mahallesinde bir muallimhane ile dârülkur’a, sebil, çeşme ve bir küçük hamamı; Atikalipaşa mahallesinde bir muallimhane ile bir çeşmesi; Mesihpaşa mahallesinde, Lâleliçeşme yakınında çifte hamamı ile çeşmesi; Üsküdar’da Takyeci Cafer ( Çelebi mahallesinde ve At pazarında üç yol ağzında birer çeşmesi; Paşakapısında adiyle anılan mahallede bir küçük hamamı, Kadırga limanı yakınında bulunan Bostan mahallesiyle Sirkeci’de Demirkapı yakınında iki konağı; bunlardan başka vakıflarına gelir olarak yaptırdığı birçok dükkânı ve bekâr odası vardı.

Muallimhanelerine gerekli kitapları da vakfetti.

Bunlardan Beşiktaş’taki cami ile Üsküdar’daki çeşme, günümüze kadar ulaşan yapılardır.

Beşiktaş’ta kendi adıyla anılan mezarlığın 1940 yılında bütün taşları sökülerek kireç yapılmak üzere satılmış, selvi ağaçlarının hepsi kesilmiştir.

Ortaya çıkan arsaya, 1941-1942’de, “Abbas Ağa Parkı” olarak adlandırılan bahçe yapılmıştır.

Bir cevap yazın