Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Abbas Mirza Kaçar Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abbas Mirza Kaçar Kimdir,İran’da hüküm süren Türk Kaçar hanedanının ikinci hükümdarı (Nava 1787-Meşhed 1833).

Abbas Mirza Kaçar Hayatı

Fetih Ali Şahın oğlu ve veliahdı.

Abbas Mirza Kaçar Kimdir
Abbas Mirza Kaçar,İran’da hüküm süren Türk Kaçar hanedanının ikinci hükümdarı (Nava 1787-Meşhed 1833).

Babası zamanında iran iç ve dış güçlükler içinde iken, büyük rol oynadı.

Azerbaycan genel valiliğini yaptı.

Fransızlara taraftar bir siyaset güdüyordu.

Ordusunu onların yardımıyla yeni usulde yetiştirmek, onlara dayanarak Rusların eline geçmiş olan Gürcistan’ı geri almak istedi,

Fakat Fransa’nın doğu siyasetini değiştirmesi üzerine, Ruslar ile 1813’te Gülistan antlaşmasını imzalayarak Gürcistan’ı onlara bırakmak zorunda kaldı.

Sarsılan nüfuzunu düzeltmek için osmanlı doğu eyaletlerine tecavüz etti.

1821’de Bay azıt ve Muş sancaklarını istilâ ve Diyarbakır’a kadar uzanan bölgeyi yağma etti; bu arada kendisine karşı gönderilen Cabbarzade Celâleddin Paşa ordusunu yendi.

O sırada İngilizlerin koruduğu Kermanşah valisi Mehmed Ali Mirza’nın ölümüyle yıldızı bir kat daha parladı ve Basra körfezine kadar olan bölge eline geçti.

Böylece Osmanlıların Basra, Bağdat ve Süleymaniye topraklarıyla ilgili işlere karışma fırsatını elde etti.

Osmanlıların o sırada Batı’da Mora ile meşgul olmaları ona Doğu’daki topraklarda serbest hareket imkânı verdi.

Ordusunda birçok askerin ölümüne sebep olan kolera salgını onu, Tebriz’e çekilmek ve hattâ Osmanlı devletiyle barış konuşmalarına girişmek zorunda bıraktı.

Abbas Mirza, Gürcistan’ın kaybını hazmedemediği için, Rusya ile mücadele taraflısıydı; fakat yapılan savaşta ordusu, 1826’da Gence, 1827’de Abbasâbâd önlerinde yenildi.

1828’de yapılan Türkmençay antlaşmasıyla İran, Ermenistan ve Nahcivan’ı Rusya’ya verdi.

Bu yenilgi onu çok sarstı; çektiği böbrek hastalığından kurtulamayarak öldü.

Bir yanıt yazın