Abdaliye Devleti | Tarih Bilgileri |

Abdaliye Devleti Aslen bir Türk boyu olan,Paştunlardan Ahmed Şah Abdali’nin Afganistan’da kurduğu devlet.

Yerli inanışa göre bu isim, Hoca Ebu Ahmed Abdal’dan alınmıştır.

Bu kabilenin mensuplarına, hükümdarları Ahmed Hanın unvanı olan Dürr-i Dürran (incilerin incisi) adına izafeten Dürraniler de denir.

Fakat bu abdalı kabileleri soyunun Eftalit (Akhun) devletini kuran Türklerden olduğu muhakkaktır.

Bunlar da Halaç Türkîeri gibi sonradan dillerini kaybederek afganlılaştılar; XVI. yy.’a kadar dağlarda yaşayıp, sonra hayat şartları uygun olan Kandehar ve Zemindâver dolaylarına yerleştiler.

Herat yakınlarındaki Abdaliler işe Nâdir Sah zamanına kadar oraya hâkim oldular.

Fakat Nâdir Şah, İran’ı idaresi altına alırken, Abdalileri Kandehar’a yerleştirdi, diğer kabilelere kargı denge unsuru olarak kullandı hattâ ordusundaki «şia» unsurundan çok sünni olan Abdalllere güvendi.

Abdalı adlı kabilelere Türkeli’nin pek çok yerinde, hattâ Çin Türkistanrnda bile rastlanmaktadır.

Bir cevap yazın