Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Abdülbaki Fevzi Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Abdülbaki Fevzi Kimdir,Abdülbaki Fevzi Lâlelizade, divan şairi (?-?, 1746).

Müderrislik, İstanbul ve Anadolu kazaskerliği yaptı.

Nakşibendî tarikatmdandı. Yetim mahlâsıyle şiirler yazdı.

Sergüzeşt, Zeyl-i Kaside-i Meslek-ül-uşşak (Âşıklar Mesleği Kasidesine Ek), Mebde ü Meâd (Başlangıç ve Son), Zülfet-üt-Temkîn (Huzur ve Sükûn Saçağı) adlı eserlerinden başka, A. Ceylî’den, Gazalî’den, Yakub-ı Çerhî’den tercümeleri vardır.

Bir yanıt yazın