Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Abdulcelil Levni Kimdir,Eserleri | Ressam Biyografileri |

Abdulcelil Levni Kimdir Türk minyatür ve süsleme sanatçısı (Edirne ? – İstanbul 1732).

Abdulcelil Levni Hayatı

Genç yaşında İstanbul’a gelerek saraya girdi.

Zamanın ünlü nakkaş ve musikişinaslarından ders gördü. İcazet aldıktan sonra kendini büsbütün resme verdi.

Kısa bir süre içinde saray başressamlığına getirildi.

Levnî’nin eserlerinde zamanını aşan, bilinen resim anlayışının dışına çıkan bir özellik vardır.

Seçtiği konularda renk uyumu, hareket kıvraklığı, değişik özellikler gösteren yüz ifadeleri ilgi çekicidir.

Resmin bütününe anlamın hâkim olduğu görülür.

Konu belli bir noktada toplanmaz, resmin bütününe yayılır, mekânı doldurur.

Minyatürlerinde yumuşak ve çok renkli bir ifade özelliği vardır, özellikle insan resimlerinde yüz ifadelerinin açık bir anlam taşıdığı, vücut hareketlerinin belli bir amaca yöneldiği kolayca anlaşılır.

Çoğunluğu halk şiiri geleneğini sürdüren ve içlerinde Atalar Sözü Destanı gibi oldukça başarılı örnekler de bulunan yirmi kadar şiirin Levnî’ye ait olduğu ileri sürülmektedir.

Levnî’nin en önemli eseri birçok resimlerinin biraraya toplandığı Padişahlar Albümüdür.

Eserde Sultan Osman’dan Ahmed III e kadar gelen padişahların minyatürleri yer alır, ikinci eseri Sürname’dir.

Bu eserin konusu Ahmed III’Un çocukları için yaptırdığı sünnet düğünüdür.

Bu sünnet düğününde geçen olayları bütün ayrıntılarıyla Vehbi yazdı.

Levnî bunu minyatürlerle süsledi.

Eserde 137 kadar resim vardır.

Çağın kıyafetlerini, eğlence ve toplantılarını göstermesi bakımından ayrı bir değer ve özellik taşır.

Abdulcelil Levni Eserleri

 Abdulcelil Levni
Abdulcelil Levni
Abdulcelil Levni
Abdulcelil Levni

Bir yanıt yazın