Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Abdülcelilzade Hüseyin Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

Abdülcelilzade Hüseyin Paşa Türk veziri ve valisi (öl. 1660). Musul hanedanından.

Abdülcelilzade Hüseyin Paşa Hayatı

Mirmiranlıkla önce Musul (1630), sonra Amasya (1631) mutasarrıfı oldu.

Beylerbeyi olarak Musul’a gönderildi (1633).

Bir süre sonra vezirlik rütbesiyle vali kaymakamlığına getirildi 1639’dan sonra Erzurum ve Musul valiliklerinde bulundu.

Kars (1646), ikinci defa Basra (1648), Sivas (1652) ve sonra da Van valilikleri yaptı.

1653’de tekrar Kars ve kısa bir süre sonra Musul valiliğine getirildi.

Nadir Şah ile savaşırken, Musul’u kahramanca savundu, ölümüne kadar bu görevde kaldı.

Bir yanıt yazın