Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Abdülhalik Nasuhi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abdülhalik Nasuhi Osmanlı devlet adamı (İstanbul 1837-1912).

Abdülhalik Nasuhi Bey

Tarihçi Hayrullah Efendinin oğlu ve şair Abdülhak Hamid Beyin büyük kardeşi.

Harbiye mektebinde okudu.

Paris’teki Mektebi Osmani’ye devam etti.

Bir süre subay olarak hizmet gördükten sonra askerliği bıraktı.

Babıali tercüme odasına girdi.

Dahiliye nezareti de, bazı mutasarrıflık ve valiliklerde bulundu.

Tahran büyükelçisi, Bulgaristan komiseri oldu; sonra Âyan meclisine tayin edildi.

Kültürlü, kalem sahibi bir kimseydi.

Bir yanıt yazın