Abdülkadir Efendi Kimdir,Hayatı

Abdülkadir Efendi Kimdir,Hayatı ,Osmanlı tarihçisi (XVI. yy. sonu-XVII. yy. başı).

Topçular ocağına intisap ederek oradan yetiştiği ve bölükbaşılığa kadar yükseldiği biliniyor.

1595’te, Eflâk beyi Mihal’e karşı açılan Eflâk seferine gitti.

1596’da Eğri seferinde bulundu, savaşa katıldı.

Kuyucu Murad Paşanın İran serdarlığı sırasında yine orduda bulunuyordu.

1614’te Arpa emaneti kâtipliğiyle Edirne’ye geldi.

1617’de, Tophane’de top dökümü ve top arabaları yapımına nezaret etti.

Sultan Mustafa ve Murad IV devirlerindeki İran savaşlarına katıldı.

1640’ta İstanbul’da, Sultan İbrahim’in cülusu töreninde bulundu.

Abdülkadir Efendi, kendi yazdığı tarihinde bundan sonraki hayatından bahsetmez.

Ancak eseri mart 1644’te bittiğine göre, onun bu tarihten az sonra öldüğü söylenebilir.

ölüm yeri ve kabri belli değildir.

Kendi ifadesine göre şiirle de uğraşıyordu.

1591-1644 tarihleri arasındaki Osmanlı devleti olaylarını kapsayan, Tevârih-i Al-i Osman (Osmanlı Hanedanı Tarihi) veya Vakayi-i Tarihiye (Tarihi Vakalar) adlı eseri, Naima’ya kaynak olmuştur, (Biri Süleymaniye Esad Efendi kütüphanesinde, Nu. 2151; diğeri Viyana Milli kütüphanesinde Nu. 1053, yazma iki nüshasının bulunduğu bilinmektedir.

Bir cevap yazın