Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Abdülkadir İnan Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Abdülkadir İnan Kimdir Türk dilcisi ve yazarı (Baskırdistan 1889-Ankara 1976).

Abdülkadir İnan Hayatı Biyografisi

Troyitsk’te Yüksek öğretmen okulunu bitirdi (1914).

Başkırdistan’ın bağımsızlık savaşına katıldı.

Başkurt Millî Eğitim Bakanlığı İlmî kuruluna üye seçildi (1918).

öğretmenlik ve yazarlık yaptı.

Asya’daki Türklerin yaşadığı çeşitli bölgeleri dolaştı (1923).

İran (1923), Afganistan Hindistan (1924), Paris ve Berlin’de ilmi çalışmalarda bulundu.

Abdülkadir İnan1925’te Türkiye’ye geldi.

İstanbul Türkiyat enstitüsünde asistan oldu.

Birkaç arkadaşıyla Halk Bilgisi Haberleri dergisini yayınladı (1928).

Türk Dili cemiyetine girdi.

Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesinde profesörlük yaptı (1936-1944), kadrosu kaldırılınca çeşitli unvanlarla öğretime devam etti (1944-1955).

Diyanet İşleri Bakanlığı Danışma kurulunda (1961), Türk Kültürünü Araştırma enstitüsünde çalıştı.

Abdülkadir İnan Eserleri

Birinci İlmî Seyahata Dair Rapor (1930); Tarihte ve Bugün Şamanizm (1954); Kur’anı Kerim’in Türkçe Tercümeleri Üzerinde Bir inceleme (1961); Hurafeler ve Menşeleri (1962).

Ayrıca İslâm Ansiklopedisi’nâz, Türk Dili Araştırmaları Yıllı ğı’nâa v.d. dergilerde makaleler yayınladı.

Makaleler ve İncelemeler İncelemeler (1968) adlı kitabında bazı yazıları toplandı.

Bir yanıt yazın