Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Abdülkadir Meragi Kimdir,Hayatı | Müzisyen Biyografileri |

Abdülkadir Meragi Abdülkadir Meragi Hoca. Hafız (ibnül Gaybî de denir), büyük türk bestekârı ve musiki bilgini (Merağa 1360 ?-Herat 1435).

Abdülkadir Meragi’nin Hayatı

İslâm aleminin musiki alanında yetiştirdiği en büyük deha sayılmıştır.

Sırasıyla Sultan Ahmed Celâyir’in (Bağdat), Timur’un (Semerkant), oğlu sahruh’un (Herat) Murad Il’nin (Bursa) saraylarında yaşadı.

Elimizde onun olduğu söylenen 30 parça kâr, beste ve semai vardır.

Ebced notasıyla yüzlerce parçayı Kenz-ül Elhan (Nağmeler Hâzinesi) adlı eserinde toplamışsa da, Kitap buğun kayıptır.

Elimizdeki eserleri şunlardır: Câmi-ül-Elhan (Nağmeler Derlemesi) [1405’te Şahrıdt adına yazılmış en önemli musiki nazariyat kitabıl’nın kendi el yazması olan nüshası Bodleian kütüphanesindedir. (Marsh. Nu. 282). Nuruosmaniye kütüphanesindeki nüshada da (Nu. 3 644) Şahruh’a armağan yazısı vardır.

Mekasıd-ül-Elharim (Nağmelerin Maksadı) [1421] Leyden üniversitesindeki nüshasında eserin 1421’de Murad II için yazılmış olduğu kayıtlıdır. Şerh-ül-Edvar (Edvar Şerhi) Merağî’nin son eseri sanılır.

İbnül gayb adını taşıyan Kitab-ül-Edvar (Makamlar Kitabı) ise 1 175 numara ile Leyden kütüphanesindedir.

Bir yanıt yazın