Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Abdullah Azmi Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abdullah Azmi Efendi Kimdir,Osmanlı devlet adamı (Eskişehir 1868-İstanbul 1937).

Abdullah Azmi Efendi Hayatı

Medrese tahsili yaptı.

İstanbul Hukuk mektebinde okudu.

1908’de Kütahya milletvekili seçildi.

Son Osmanlı Mebusan meclisinin dağılması üzerine, Anadolu’ya geçerek,

23 nisan 1920’de Ankara’da toplanan ilk Büyük Millet meclisine katıldı.

1922’de Şer’iye ve Evkaf vekili oldu.

Bir yanıt yazın