Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Abdullah Bin Ali Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abdullah Bin Ali Kimdir Birinci abbasi halifesi Ebül Abbas’ın amcası (?, 712-Basra 764).

Abdullah Bin Ali Hayatı

Abbasi ihtilâlinin hazırlanmasında ve başarı ile sonuçlanmasında mühim rol oynadı.

Son emevi halifesi Mervan II ile Büyük Zab kenarında yapılan muharebede Abbasilerin başkumandanıydı.

Bu muharebede Emevilere katı darbeyi indiren Abdullah, Şam’ı ele geçirdi, sonra Filistin’e yönelerek Mısır’a kadar Mervan’ı kovaladı.

Emevi hanedanına karşı çok zalim davrandı, sonunda Suriye’de isyan çıktı.

Âsiler önce abbasi birliklerini yendilerse de, Abdullah bunları ağır bir yenilgiye uğrattı (750).

Ordusunda Horasanlılar vardı.

Bunlar, yeni halife Mansur’u destekleyen Ebu Müslim’in ordusuna katılmasınlar diye, hepsini öldürttü.

Nusaybin’de Ebu Müslim ile yaptığı savaşı kaybetti.

Basra’ya kaçtı.

Yakalandı ve yedi yıl hapsedildi, kaldığı bina kasten yıktırılınca altında kalarak öldü.

Bir yanıt yazın