Abdullah Bin Sa’d Kimdir,Hayatı

Abdullah Bin Sa’d Kimdir,İslâm’ın ilk günlerinde Hz. Peygamberin vahiy kâtipliğinde bulunduğu söylenir.

Vahyi değiştirdiği. Müslümanlıktan da vaz geçtiği için Hazreti Muhammed onu, Mekke’nin fethinden sonra cezalandırmak istemiş, Osman’ın ricası üzerine affetmiştir.

Aftan sonra tekrar Müslümanlığı kabul etti. Abdullah, Mısır’ın fethine Amr bin As’ın yanında katıldı; 646’da Mısır valisi oldu.

Bu görevi sırasında Bizans’ın elinde bulunan Kuzey Afrika’ya seferler yaptı. 648’de Kartaca bölgesini zapt etti, 652’de bizans donanmasını Zat’el-Savarı savasında yok etti.

Muaviye’nin Kıbrıs seferine yardımı dokundu. Halife Osman’ın öldürülmesinden sonra Şam’a. Muaviye’nin yanına gitti, ömrünün sonuna kadar orada kaldı.

Bir cevap yazın