Abdullah Berri Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abdullah Berri Efendi Kimdir,Osmanlı devlet adamı (İstanbul 1743-1798).

Abdullah Berri Efendi Hayatı

Sadaret Mektupçuluğu odasına devam etti.

1768 seferine babasıyla katıldı, bu sefer sonunda serhalife oldu (1775).

1778’de sadaret mektupçusu, 1784’te beylikçi oldu.

1791 yılında Avusturya ile yapılan Ziştovi ve 1792 yılında Rusya ile yapılan Yaş antlaşmalarında başmurahhas olarak bulundu.

İstanbul’a döndükten sonra rütbesi indirilerek büyük ruznamçeci, başmuhasebeci, sonra da Mustafa IIl’ün kızı Beyhan Sultanın kethüdası oldu.

Fakat Beyhan Sultan kendisini suçladığından Bursa’ya sürüldü.

Birkaç ay sonra affedilmesine rağmen kederinden öldü.

Topkapı Sarayı Müzesi Hazine kitaplığı Nu.376’da bulunan ve Selim IIl’e takdim etmiş olduğu Is-lah-ı Umûr-ı Devlet ve Asker (Devlet ve Askerlik işlerinin Islahı) isimli meşhur lâyihasından başka Mevrid-ül-Ukud (Antlaşmaların Kaynakları) adlı bir risalesi vardır. İstanbul’da, Lâleli’de bulunan evinin karşısında bir mektep yaptırmıştır.

Bir cevap yazın