Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Abdullah Paşa (Osmanlı valisi 1795-1856) | Tarih |

Abdullah Paşa Kimdir,Osmanlı valisi (?, 1795-İstanbul 1856).

Cezzar Ahmed Paşanın oğlu.

Abdullah Paşa Hayatı

1815’te vezaretle Sayda valisi oldu.

1820’de’Şam valisi Derviş Paşa ile iyi geçinemediği’için azlolundu.

Fakat Kavalalı Mehmed Ali Paşanın aracılığı sonunda yine aynı makama geldi.

Ancak Suriye’ye hâkim olmak isteyen Mısır valisi Mehmed Ali Paşa ile de anlaşmazlığa düştü.

1831’de İbrahim Paşa Suriye sınırlarını geçerek, Akkâ kalesi önüne gelince, Abdullah Paşa Mısır kuvvetleriyle altı ay savaştı.

Sonunda teslim olarak, Mısır’a götürüldü.

Sonradan serbest bırakıldı ve İstanbul’a geldi.

Mehmed Ali kuvvetlerine karşı muvaffak olsaydı, aynı dava ile bu defa Abdullah Paşanın Osmanlı devletine karşı isyan edeceği söylendi.

Bir yanıt yazın