Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Abdullah Paşa Yalısı,Tarihçesi,Mimarisi | Tarihi Yapılar |

Abdullah Paşa Yalısı – Çengelköy,Abdullah Paşa yalısı (Şerifler yalısı da denir).

Boğaziçi’nin Rumeli yakasında, Emirgân vapur iskelesiyle Emirgân camii arasında ve sahil caddesi üzerindedir.

Abdullah Paşa Yalısı Tarihçesi

Evvelce yerinde Feridun Paşa bahçesi bulunuyordu.

Yalıyı ilk defa Murad IV, Revan seferinden döndükten sonra (1635) Emirgûneoğlu Yusuf Paşa için yaptırdı.

1641’de Sultan İbrahim’in Yusuf Paşayı öldürtmesinden uzun bir süre sonra ise, Mustafa Il’nin emriyle, ilmiye ricalinden Mirza Mustafa Efendiye verildi; sonra oğlu Mehmed Emin Salim Efendiye kaldı.

Ondan da şeyhülislâm Abdullah Vassaf Efendiye geçti.

Sonra yalı bir süre boş kaldı.

Abdülhamid I toprak dağıtımı (mukataa-i zemin) ile buranın bir köy olmasını istediği için cami, hamam ve dükkânlar yaptırdı.

Selim III devrinde de daha fazla gelişerek bakımlı bir köy oldu.

Bostancı defterlerindeki kayıtlara göre, Selim III ve Mahmut II zamanında, Hâzineyi hümayun başyazıcısı Feyzibeyzade Mehmed Bey üzerinde görünen bu yalı, sonra Ağa Hüseyin Paşaya, onun mirasçıları tarafından da, Mekke emîri şerif Abdiilâh Paşaya satılmıştı.

Abdullâh isminin halk arasında Abdullah şeklini alması sonunda bu sahil saray’a son devirlerde Abdullah Paşa yalısı veya Şerifler yalısı adı verilmiştir.

Yalı daha sonra Milli Eğitim bakanlığı tarafından istimlâk olunmuştur.

Bir yanıt yazın