Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Abdullah

Abdullah 1914-1918 savaşından sonra, İngiliz tasarısına göre, o Irak meliki, aynı zamanda kardeşi Faysal da Suriye meliki olacaklardı.

Fakat, 1920’de Irak meliki ilan edildikten sonra, 1921’de Ürdün emirliğiyle yetinmek zorunda kaldı, kardeşi Faysal ise Irak meliki oldu.

1944’ten itibaren, İngiltere’nin desteğiyle, Ürdün’ü, Filistin’i, Suriye’yi ve Lübnan’ı içine alacak bir Büyük Suriye devleti kurmayı hayal etti.

Diğer Arap devletlerinin muhalefeti ve S.S.C.B.’nin kesin protestosu karşısında bundan vaz geçmek zorunda kaldı.

Tasarı ertelendi. İngiltere ile bir anlaşma sonunda, Abdullah 1946’da bağımsız olan ve bir Anayasa kabul eden (12 temmuz) Ürdün’ün meliki ilân edildi.

1949’da Ürdün emiri melik oldu ve Filistin’in Araplarla meskun olan bir kısmını ilhak etti (aralık 1949).

Saltanatı boyunca İngiltere Abdullah’ı destekledi, 1948’de hükümdar bu devletle bir antlaşma imzaladı.

İngiltere’nin kendisine ödemekte olduğu tahsisatı almaya devam etti.

Kudüs’te, Mescid-i Aksa’ya girerken öldürüldü.

Yerine büyük oğlu Tallâl geçti.

Bir yanıt yazın