Abdülmecid Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abdülmecid Efendi’nin Kimdir Hayatı,Abdülmecid Efendi Kimdir?…Son Halife (İstanbul 1868-Paris 1944).

Abdülmecid Efendi Hayatı
Abdülmecid Efendi
Abdülmecid Efendi,Abdülmecid Efendi Kimdir?…Son Halife (İstanbul 1868-Paris 1944).

Sultan Abdülaziz’ın Hayrânıdil Kadından oğlu; 29 mayıs’ta doğdu.

Kırk yaşına, yani 1908 İkinci Meşrutiyet tarihine kadar sa | Biyografi,Tarih |
rayda, kafes ardında kapalı yaşadığı için muntazam bir eğitim ve öğrenim görmedi, buna rağmen diğer şehzadelere nazaran bilgili kabul edilirdi.

Yabancı dil bilirdi, güzel sanatlara, özellikle resme meraklıydı.

Fakat dengesiz ve yaşına uymayan hoppa davranışları göze çarpardı.

Bu hali, intihar etmiş olan babasıyla büyük kardeşi Yusuf izzettin’de görülen bazı ârazın onda da bulunduğu kanaatini uyandırmıştı.

Abdülmecid Efendi’nin Hayatı

1918’de Mehmet (V) Reşad’ın ölümünden sonra yerine Mehmed (VI) Vahideddîn geçince, Abdülmecid Efendi veliaht oldu.

İstiklâl savaşı sırasında, ara sıra ve açığa vurmaksızın millî kuvvetlere taraftarlık etti.

Fakat bir taraftan da oğlunu, Mehmed Vahideddin’e damat yaptı.

Büyük Millet meclisi tarafından kabul edilen kanunla 1 kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı.

On yedi gün sonra Vahideddin yabancı bir gemi ile yurdu terk etti ve Osmanlı hanedanının o tarihte yaşça en büyük temsilcisi olan Abdülmecid Efendi 18 kasım 1922’de Büyük Millet meclisi tarafından halife seçildi.

Bu göreve fiilen 24 kasım 1922’de başladı.

Fakat artık hiç bir siyasî kudreti yoktu.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilân edildi, Hilâfet müessesesinin kaldırılması da gecikmeyecekti.

Nitekim 3 mart 1924’te Büyük Millet meclisinin kararı ile Hilâfet kaldırıldı ve bu arada bütün hanedan mensuplarının yurt dışına çıkarılması kararlaştırıldı.

Abdülmecid Efendi, oğlu Ömer Faruk, kızı Dürrüşehvar, iki Kadın’ı, özel doktoru ve birkaç güvendiği adamıyla birlikte 5 mart’ta İsviçre’ye doğru yola çıktı.

Leman gölünün kenarında bulunan Territet kasabasında 1924 ekim ayma kadar oturdu.

Sonra, ailesi ve yakınlarıyla Fransa’nın Nice şehrine gitti, ömrünün büyük bir kısmını orada geçirdi.

Bir iki defa seyahat için Fransa dışına çıktı.

23 Ağustos 1944’te Paris’te, Marechal Maunoury caddesindeki 15 numaralı, evde öldü.

Naşı yıllarca, Paris’te bir cami bahçesindeki kabirde kaldı, ölüm tarihinden başlayarak ailesi, naşını Türkiye’ye gönderebilmek için, vekilleri yoluyla devamlı gayret sarfettiler; gerek onların, gerek kızı Dürrüşehvar Sultanın şahsî çabaları bir sonuç vermedi.

Nihayet 30 mart 1954’te Medinei Münevvere’ye nakledilerek Haremi Şerife defnedildi.

Abdülmecid Efendi

Abdülmecid Efendi

Abdülmecid Efendi

Bir cevap yazın