Abdürrahim bin Muhammed Kimdir | Biyografi,Tarih |

Abdürrahim bin Muhammed Kimdir,Gazneli hanedanından Sultan Muhammed’in oğlu (XI. yy.).

Sultan Mesud, Dandanakan savaşından sonra Hindistan’a çekilirken, kardeşi Muhammed ve oğulları tarafından esir edilmiş ve türlü hakarete uğramıştı.

Yeğeni Abdürrahim, yapılanlara karşı durdu ve amcasına gereken hürmeti gösterdi.

Bu hareket daha sonra onu, babasının intikamını alan amcasının oğlu Mevdud’un elinden kurtardı ve kardeşleri öldürüldüğü halde (mart 1041) sağ bırakıldı, .

Bir cevap yazın