Abdürrahim Han Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Abdürrahim Han Kimdir,Abdürrahim Han (Han Mirza da denir), Hint hükümdarı Ekber’in ünlü kumandan ve valisi (Lahor 1556-Delhi 1627).

Abdürrahim Han Hayatı

Karakoyunlu Türkmenlerin Baharlu oymağından.

Başvezir Ekber Sah tarafından büyütüldü.

1573’te Ekber’in, Gucerat’a yaptığı seferde bulundu ve Sarnal’daki meydan savaşında merkez kuvvetlerine kumanda etti.

1576’da Gucerat valisi oldu.

Üç yıl sonra da şehzade Selim’e atalık tayin edildi.

1583’de asi Şah Muzaffer Cucerati’ye karşı gönderildi; bu meseleyi, kazandığı iki savaşla halletti.

Mükafat olarak Han-ı Hanan (Hanların Hanı) unvanı verildi.

1597’de kazandığı savaş, Ekber devrinin en büyük zaferlerindendir.

imparator Cihangir devrinde, şehzade Hurrem ile yine Dekkan’da görevlendirildi (1616).

Türkçe, Arapça, Farsça ve Hint dillerini bilirdi.

Şiirde Rahim mahlasını kullandı.

Bir cevap yazın