Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Abdürrahim Karahisari Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abdürrahim Karahisari
Abdürrahim Karahisari’nin Vahdetname adlı eserinin ilk iki sayfası

Abdürrahim Karahisari  Mutasavvıf şair (Afyon XV).

Abdürrahim Karahisari Hayatı

Hayatı hakkında fazla bilgi yok.

Zengin bir aileye mensup olduğu, gençliğinde meşhur şeyh Akşemseddin’e intisap ettiği, İstanbul fethinde Akşemseddin’in yanında bulunduğu, 40 yaşlarında iken tekrar Afyon’a dönerek Gedik Ahmed Paşa medresesinde müderrislik yaptığı; 80 yaşını geçmişken Afyon’da öldüğü söyleniyor.

Abdurrahim Karahisari Vahdetname

Vahdetnâme adlı manzum bir eseri, manzum Kaside-i Bürde tercümesi ve telif bir eseri vardır.

Bir yanıt yazın