Abdurrahman bin Avf Kimdir,özet | Sahabe Biyografileri |

Abdurrahman bin avf hakkında kısa bilgi,Abdurrahman bin Avf Kimdir özet,İslam’a ilk giren sahabelerden.

Kureyş’in Zuhre koluna mensup; İslâmlığı en erken kabul edenlerden ve ilk müstümanlar ile önce Habeşistan, sonra Medine hicretine katılanlardan.

Başta Bedir olmak üzere diğer savaşlarda bulundu ve Dumat-el-Cendel’e karşı gönderilen orduya da kumanda etti.

Halife Ömer’in şehit edilmesi üzerine yeni halife seçiminde mühim rol oynadı, Osman’ın seçilmesini sağladı.

Hadise göre Hz. Peygamberin, cennete gideceklerini bildirdiği on kişiden, (Aşere-i mübeşşere) biridir.

Ticaret yapardı ve büyük bir servete sahipti.

Bir cevap yazın