Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Abdurrahman Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abdurrahman Efendi Kimdir,Sultan Murad III devri yazarlarından.

Doğum ve ölüm tarihi bilinmiyor.

Milas kadılığı yaptı.

Sonradan saraya mütercim oldu.

Nücum ilmiyle uğraştı.

Müneccim Ahraed bin Ali-yül-Ha-meli’nin tarih, coğrafya ve siyasetle ilgili Kanun-u Dünya adlı eserini Murad III’ün emriyle Manisa valiliği sırasında Acaib-ül-Uzma (En Büyük Gariplikler) adıyla Türkçeye çevirdi (1575).

Bir yanıt yazın