Abdurrahman Eşref Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abdurrahman Eşref Efendi (Kıbrıs Mollası da denir), Osmanlı alim ve şairi (İstanbul ?- 1748).

Abdurrahman Eşref Hayatı

Babası, Sultan İbrahim’in hal’i ve Mehmed IV’ün cülusu (1648) sırasında öldürüldüğüne göre, bu tarihten önce doğduğu ve ölümünde yüz yaşını geçtiği söylenebilir.

Ünlü divan şairi Ahmed Nedim kardeşinin oğludur.

Medrese tahsili görmüştü.

Uzun süre Kıbrıs kadılığında kaldı.

Tezkiret-ül-Hikem fi Tabakat-ül-Ümem (Milletlerin Tabakaları Hakkında Hikmetler Tezkiresi) adlı türkçe eseri Mısır’da ayrı olarak, İstanbul’da ise Şeyh Şemseddin Sıvasî’-nin manzum Menâkıb-ı İmâm-ı Azam’ı (İ-mam-ı Âzam’ın.Menkıbeleri) kenarında basıldı.

Tanınmış eserleri: Uyûn-ül-Ulûm (ilimlerin Kaynakları), Mir’at-üs-Saf a (Safa Aynası), Şerh-iMuamma-i Sağir li-Mevlâna Câmî (Mevlâna Câmî’nin Küçük Muammasının Şerhi), ilm-ül-Ahlâk (Ahlâk İlmi).

Zerrinname adlı manzum bir eseri olduğu da Keşf-üz-Zünun zeylinde yazılıdır.

Bir cevap yazın