Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Abdurrahman Hibri Efendi Hayatı ve Eserleri | Biyografi |

 

Abdurrahman Hibri Efendi Hayatı, Hibri abdurrahman efendi,Abdurrahman Hibri Efendi Osmanlı tarihçisi, şair, ilim adamı (Edirne 1603-Serez 1676).

Abdurrahman Hibri Efendi Hayatı

İlk öğrenimini Edirne’de yaptı. Medrese tahsilini İstanbul’da bitirdi; sonra çeşitli medreselerde hocalık ve çeşitli şehirlerde kadılık yaptı.

Konularını tarihten alan birçok eseri vardır.

Edirne’nin fethi ve bundan sonraki tarihine dair Enis-ül-Müsâmirîn (Akşam Sohbetçilerinin Dostu) adlı kitabı 1636-1637 yıllarında tamamlandı, bazı yazma, nüshaları Edirne’de Sultan Selim ve İstanbul’da Ali Emirî Efendi kütüphanelerindedir.

Osman I’den itibaren Sultan İbrahim devri olaylarını da içine alan, Defier-i Ahbârân-ı Kanun-ı Şehinjâh-ı Padişâh-ı Alempenâh-ı Âl-i Osman (Alemlerin Sığındığı Osmanlı ülkeleri Padişahı Kanunlarının Haber Defteri) adlı kitabı tek nüshadır [İstanbul Velîyüddin Efendi kütüphanesi, Nu. 1418].

Murad IV’ün İran seferlerinden bahseden Tarih-i Feth-i Bagdad (Bağdat Fethi Tarihi) ve Tarih-i Feth-i Revan (Revan Fethi Tarihi) adlı risalelerinden [yazma olarak Edirne’de Sultan Selim kütüphanesinde]; İran edibi Hüseyin Vâiz’den kırk hadisin genişletilmiş tercümesi olan Ri-yâz-ül-Arifın (Ariflerin Bahçeleri) [bir nüshası İstanbul.

Fatih kütüphanesinde] ve sekiz kısım üzerine kadınlarla ilgili yazma bir eser olan Hadâik-ül-Cinan’dan (Cennetlerin Bahçeleri) [Topkapı Sarayı Revan kitaplığı Nu. 1068] başka Divançe’si ile yıldızlar ilmine dair bir kitabı vardır.

 

Bir yanıt yazın