Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Abdurrahman Münib Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

Abdurrahman Münib Efendi Kimdir ,Osmanlı tarihçisi (İstanbul, ?- 1742).

Abdurrahman Münib Efendi Hayatı

Nevşehirli Damad İbrahim Paşanın teşkil ettiği ilim heyetinde çalışan İstanbul kadısı şair Abdüllatif Râzi Efendinin oğlu.

Fihrist-i Düvel (Devletlerin Fihristi) adlı eseri (1725), Âdem’den Ahmed III devrine (1726) kadar gelen 124 devletin kuruluş ve yıkılışlarından, bu devletlerin hükümdarlarının secerelerinden bahseder.

Hal tercümesi bakımından faydalı bir eserdir.

Yazma nüshaları, Topkapı Sarayı Revan, Nuruosmaniye ve Hâmidiye kütüphanelerinde.

Bir yanıt yazın