Abdurrahman Nacim Efendi Kimdir,Hayatı

Abdurrahman Nacim Efendi Türk şairi (İstanbul 1833 – Harput 1895).

Süleymaniye ve Bağdat’ta medrese öğrenimi gördü. İstanbul kütüphane müfettişliği, Beyazıt rüştiye hocalığı, müddeiumumîlik gibi görevlerde bulundu.

Dinî konularda eser verdi: Gülzar-ı Edeb (Edebin Gül Bahçesi); Hediyetü-l Ümem ve Hulâsatül-Hikem (Ümmetlerin Armağanı ve Hikmetlerin özü); Teshilü’l Tahsil (öğretimin özeti).

Bir cevap yazın