Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Abdurrahman Nesib Efendi Kimdir,Hayatı | Tarih |

Abdurrahman Nesib Efendi Kimdir,İkinci Meşrutiyet devri şeyhülislâmı (üsküp 1842-İstanbul 1914).

Abdurrahman Nesib Efendi Hayatı

İstanbul’da kadı yetiştiren Muallimhâne-i Nuvvab adlı mektebe girdi.

Çeşitli yerlerde kadılık yaptı.

Altmış beş yaşını doldurduğu halde emekli olmadı ve Mısır kadılığında bırakıldı.

Yetmiş iki yaşında, Said Paşa kabinesine şeyhülislâm olarak girdi (1912); 6 ay sonra kabine üyeleriyle birlikte istifa etti.

Bir yanıt yazın