Abdurrahman Nurettin Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Abdurrahman Nurettin Paşa (Kütahya 1836 – İstanbul 1912),Osmanlı sadrazamı.

İlk Öğrenimini özel olarak yaptı.

Babasının Şam, Cidde. Şehrizor valilikleri sırasında kethüdalık ve divan kâtipliği yaptı.

Tolçı, Köstence, İzmir’de âşar memuru oldu.

Muhtelif şehirlerde kaymakamlık, valilik yaptıktan sonra azledilerek İstanbul’a geldi.

Said Paşanın, Trablus valiliğine göndermek istemesine rağmen, Abdülhamİd II Abdurrahman Paşayı İstanbul’da alıkoydu ve 1881’de münakale işleri komisyonu üyeliğine tayin etti.

Sonra sadrazamlık teklif olundu.

Abdurrahman Nureddin Pasa, henüz tecrübesiz bir insanın sadrazam olmasının yanlışlığını bildirdiği halde, Padişah teklifinde ısrar etli.

Bu makamda yetmiş gün kalabildi; Mısır meselesinde Padişah ile aralarında anlaşmazlık çıktı ve sadaret mührü geri alındı, Abdurrahman Nureddin Paşa, sırasıyla Kastamonu, Aydın, Edirne valiliklerinde bulunduktan sonra, İ895’te Adliye nazırlığına getirildi, 1901’de, hastalanan Halil Rifat Paşanın yerine sadarete vekâlet etti; sadarete geçmesi hususunda yapılan teklifleri, yine ıararla reddederek.

Adliye nazırlığında kaldı.Bir süre sonra, Kuruçeşme’deki yalısının onarımında girdiği borcu Ödeyebilmek için Üsküdar ve Kadıköy tramvay ve elektrik imtiyazını almak istemesi üzerine vekiller heyetinde arkadaşları ile yaptığı münakaşadan sonra, Ferid Paşanın sadaretten ayrılmasına kadar toplantılara katılmadı.

Ancak Said Paşanın sadareti devresinde, ikinci Meşrutiyetin ilanını görüşmek için Saray’daki kabine toplantısına katıldı ve Vükelâ meclisini idareye memur oldu, 2 Ağustos 1903’de, isteği üzerine emekliye ayrıldı.

Üç dört ay sonra. Padişah tarafından teklif edilen Ayan meclisi üyeliğini, rahatsızım diyerek kabul etmedi.

Bir cevap yazın