Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Abdurrahman Vefik Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abdurrahman Vefik Kimdir,Osmanlı maliyecisi (Kırım, Gözleve, ?-İstanbul 1956).

Abdurrahman Vefik Hayatı

Çelebizade Abdüllatif Efendinin oğlu.

Babası ile Kırım’dan Türkiye’ye göç etti, kuvvetli bir özel eğitimden sonra maliye mesleğine girdi, muhasebe ile ilgilendi, bazı mekteplerde ders okuttu.

Gösterdiği liyakat ve iktidar yüzünden çabuk terfi ederek Maliye nezareti müsteşarı, Maliye mektebinde tekâlif kavaidi (vergi kuralları) ve tarihi mali (maliye tarihi) hocası oldu.

Osmanlı vergi sistemine dair derslerinden derlenen Tekâlif Kavaidi adlı iki ciltlik eseri, zamanında araştırıcılara çok fayda sağlamıştır.

Tarih-i Mâli adlı bir denemesi de vardır.

Gazi Ahmed Muhtar Paşa kabinesine Maliye nazırı olarak girinceye kadar öğretimle uğraştı.

Kâmil Paşa kabinesinde yerini muhafaza etti, bu kabine düşünce yıllarca vazifeden uzak kaldı.

Birinci Dünya savaşının mütareke devresinde, Tevfik Paşa kabinelerinde Maliye ve İaşe nazırlığı yaptı.

Abdurrahman Vefik, osmanlı maliyecileri arasında, malî iş ve muamelelerdeki derin bilgisiyle, mâliyenin her şubesine ait işleri o şube uzmanlarından daha iyi bilmekle tanınmıştır.

Bazı çağdaşlarının fikrine göre geniş bir maliye siyaseti güdecek kavrayıştan çok, mali konuları teferruatı ile bilen bir devlet adamıydı.

Bir yanıt yazın