Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Abdürreşit İbrahim Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Abdürreşit İbrahim Efendi Biyografi,Abdürreşit İbrahim Efendi Kimdir Yazar ve seyyah (Sibirya 1853-Japonya 1944).

Abdürreşit İbrahim Efendi Hayatı

Abdürreşit İbrahim Efendi Kimdir
Abdürreşit İbrahim Efendi.Yazar ve seyyah (Sibirya 1853-Japonya 1944).

Rusya Türklerinden, Hokand’lı bir aileden.

1881’de İstanbul’a geldi.

Namık Kemal ve Ahmed Vefik Paşa gibi aydınlarla tanıştı.

Memleketine dönüşte Türkleri Türkiye’ye göç etmeye teşvik ederek yüz bine yakın göçmen yollamayı başardı.

Rusya’daki Müslümanları uyandırmak ve birleştirmek için çalışıyordu.

Sonra Japonya’ya geçmek zorunda kaldı, orada Büyük Asya adlı bir siyasî derneğin kurulmasında rol oynadı.

1908’de Meşrutiyetin ilânıyla yine İstanbul’a geldi.

Türkleri ve İslâmları birleştirmek için çalışmalarına devam ediyordu.

İkinci Dünya harbinden az önce tekrar Japonya’ya gitti, orada öldü.

Âlem-i islâm adlı iki ciltlik büyük seyahatnamesi İstanbul’da basıldı; ayrıca başta Basiret gazetesi olmak üzere birçok türkçe ve rusça gazetede makaleler yazdı.

Bir yanıt yazın