Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Abdürrezzak Abdi Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Abdürrezzak Abdi Efendi Türk tuluat sahnesinin ünlü temsilcisi (İstanbul 1835-1914).

Fakir bir ailenin çocuğuydu, bu güzden öğrenimine devam edemedi.

Çeşitli sanat dallarında çıraklık etmişti.

İlk defa Aksaray’da Taşköprüler yakınında kahveden bozma bir tiyatroda sahneye çıktı.

Sonra Galata’da Amerikan tiyatrosu’nda çalıştı; teşkil ettiği Gruplarla İstanbul semtlerinde temsiller verdi.

Şehzadebaşı Direklerarası’nda Handehân-i Osmânî adı verilen tiyatro kumpanyasını kurdu.

1875 1895 yılları arasında İstanbul’un en meşhur komiği oldu.

Fransız sefirinin aracılığıyle, 1895-1896 yıllarında Saray’a alındı, kendisine mülâzımı sani rütbesi’verildi ve «Muzika-i Hümayun» kadrosuna alındı, üç yıl kadar çalıştıktan sonra, bir nüktesi yüzünden Abdülhamid II kendisini bir daha saray sahnesine çıkartmadı.

İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra tekrar halk arasına dönen Abdi Efendi (mayıs  1909), daha serbest çalışmaya başladı ve bu, vefatına kadar böyle sürdü.

Kadıköy’de Altıyol ağzındaki evinde üremi’den öldü.

Cenazesi Beylerbeyi Donanma -cemiyeti tarafından kaldırıldı; Karacaahmet mezarlığında yatar.

Bir yanıt yazın