Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Abdürrezzak Bahir Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

 

Abdürrezzak Bahir Efendi Kimdir,Osmanlı devlet adamı ve tarihçi (İstanbul ?-1860).

Abdürrezzak Bahir Efendi Hayatı

Daha çok ikinci derecede önemli görevlerde bulundu.

Mora’da kaldı, Avrupa’ya gitti.

Devrinin siyasi olaylarına dair,1845-1846’da Paris’ten Mustafa Reşid Paşaya ve diğer devlet adamlarına yazdığı yirmi iki mektubun sureti.

Topkapı Sarayı, Yeniler kitaplığındadır. (Nu. 127).

Ayrıca Navarin mağlubiyetine dair bir tarihçesi olduğu da kayıtlıdır.

Zübdet-ül-Vakayi ve’l-Hakayık (Olayların ve Gerçeklerin özü) adlı eseri, 1805’te, Abdurrahman Münib Efendinin Fransa sefaretinden başlar.

1832 yılı sonuna kadar Osmanlı devleti meselelerini içine alır (Tek nüshası, Süleymaniye, Hacı Mahmud Efendi kitaplığındadır. Nu. 4 905).

 

Bir yanıt yazın